Chwilio am gwrs
Category One CY

Mae sgaffaldiau, a elwir hefyd yn sgaffaldio neu'n llwyfannu, yn strwythur dros dro a ddefnyddir i gefnogi criw gwaith a deunyddiau i helpu i adeiladu, cynnal a chadw ac atgyweirio adeiladau, pontydd a phob strwythur arall a wneir gan ddyn. Caiff sgaffaldiau eu defnyddio'n eang ar y safle i gael mynediad i uchderau ac ardaloedd a fyddai fel arall yn anodd eu cyrraedd.

Mae gan sgaffaldiau anniogel y potensial i arwain at farwolaeth neu anaf difrifol. Mae sgaffaldiau hefyd yn cael eu defnyddio mewn ffurflenni wedi'u haddasu ar gyfer ffurfioli a byrhau, seddau Grandstand, cyfnodau cyngerdd, tyrau mynediad/gwylio, stondinau arddangos, rampiau sgïo, hanner pibellau a phrosiectau celf.